Hlavní strana

Pozor, otevřeno v novém okně. Tisk

 

SK KONTAKT OSTRAVA je sportovním klubem, který vznikl v roce 2004 při ostravském středisku KONTAKT bB. Navazuje na poslání a filosofii tohoto občanského sdružení , které se věnuje práci s dětmi, mládeži a dospělými s handicapem. Klub se zabývá plaváním a rehabilitací zdravotně postižených jakéhokoliv druhu a stupně postižení. Naším hlavním cílem je zpřístupnění plavání jako jedné ze zdravotně nejprospěšnějších pohybových aktivit co největšímu počtu osob se zdravotním postižením na území Moravskoslezského kraje.

Prostřednictvím plavání usilujeme o podporu racionálního využití volného času, schopnosti aktivně a tvořivě přistupovat k životu s handicapem. Kromě této priority umožňujeme plavcům realizovat jejich sportovní ambice, aniž by plavání ztrácelo na významu rehabilitačním a socializačním. Klademe také důraz na komplexní přístup rozvoje osobnosti ve výuce plavce, přirozené začlenění plavání do života a kontinuitu rehabilitace s výukou plavání.

V roce 2021 je výuka plavání osob s handicapem financována z rozpočtu statutárního města Ostrava a Národní sportovní agentury.